27. března 2019

Dnes jen tři...

27. března 2019
Dnes  jsem cestou do prodejny hudebnin sice pořídila pár fotografií,
ale nezdály se mi dost zajímavé a tak  jsem všechny smazala. 
Zůstala jen fotografie 
opraveného kříže ze Šluknovské ulice.

Pohled z okna a hrdlička která přiletěla ke krmítku.
Po chvíli ji vystřídal holub hřivnáč.

26. března 2019

Aprílové počasí

25. března 2019
Chladný konec měsíce března a doslova aprílové počasí nás 
uvěznilo doma, ale pohledy na proměny oblohy jsou někdy 
opravdu krásné a zajímavé.25. března 2019

Jarní Děčín

Výlet č. 5

22. března 2019
Délka trasy 5, 50 km

Krásné jarní počasí je potřeba využít a tak jsme se vydali na další cestu do Děčína.
Po zařízení potřebných záležitostí jsme se vydali k Labi.  
Vody v řece je stále hodně, ale protipovodňové stěny jsou již rozebrány a uklizeny.

 Tam, kde jsou keře ve vodě,  byl ještě před několika dny, travnatý břeh.
 Některé stromy také stojí  ve vodě.

 Pozorujeme sílu proudu u blízké bójky.
 Z rozjímání nad vodou mě vyruší pohyb...
Nade mnou si tento veliký pavouk splétá svoje sítě.
Strašně jsem se ho lekla. 
 Na pavouky hledím jen z úctyhodné vzdálenosti. 
Nemám z nich dobrý pocit. Brrr.


 Tentokrát procházíme pod zámkem, 
ale po cyklostezce ke Staroměstskému mostu, podél řeky Ploučnice.
 Na skále pod zámkem jsou vyryté stavy hladiny Labe při povodních.
Nejhorší povodeň byla v roce 1845, kdy hladina Labe dosahovala do výše 18 m.
Při povodních v roce 2002, vystoupala hladina Labe do výšky 17 m.
Následky poslední velké povodně byly děsivé.


 Řetězová lávka
 Soutok Labe a Ploučnice
 Hladina Ploučnice je nižší než hladina Labe a tak máme pocit,
 že se tu proudy vody vracejí do Ploučnice a hladiny se tak vyrovnávají.
Takový jev jsem ještě nikdy neviděla. Až nyní...

Železniční most teď odpočívá...
Vlakové nádraží Děčín -východ  je zcela rozkopané a vlaky dál nepokračují...
 U cesty kvete křivatec rolní
 Ploučnice
Tady už je tok Ploučnice normální.
 Staroměstský most
U Zámeckého rybníku


 V zimě tu byly čtyři labutě, teď tu zůstala jen tato jedna.Mladý kos černý


 Konipas bílý
 "Kachní spartakiáda"...

 Tady už  zlatý déšť kvete, u nás  ještě ne.
Zcela rozkopané nádraží ČD  Děčín-východ.
 U Markvartic
 Kamenický hrad na Zámeckém vrchu.