Vítejte na mém blogu

KOMENTÁŘ VLOŽÍTE PO KLIKNUTÍ NA " ODKAZ NA PŘÍSPĚVEK ", KDY SE OKNO NA KOMENTÁŘ OTEVŘE A MŮŽETE PSÁT.

PŘÍPADNĚ SE PŘIHLASTE DO ÚČTU G+ A KLIKNUTÍM NA OBRÁZEK SE OTEVŘE CELÝ PŘÍSPĚVEK NA BLOGGERU
KDE LZE BEZ PROBLÉMŮ KOMENTÁŘ VLOŽIT.


DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU BLOGU.

****************************************************************

čtvrtek 11. ledna 2018

Zřícenina hradu a kláštera Oybin ( Sasko, Německo)

20.7.2014
Hrad Oybin (česky Ojvín) leží v Žitavských horách v Sasku. Hrad byl nejdříve sídlem loupeživých rytířů. Ve 14. století přešel hrad pod českou korunu a v polovině 14.století nechal hrad přestavět král Karel IV., který zde nechal vybudovat císařský dům a klášter ve spolupráci s věhlasným stavitelem Petrem Parléřem.

Romantická zřícenina hradu a kláštera Oybin je jednou z nejkrásnějších památek Horní Lužice. Hrad stojí na temeni 120 m vysoké pískovcové stolové hory a z části je vytesán do skály.

Hrad vznikl asi ve 13. století jako strážní stanoviště u významné zemské stezky, spojující Čechy s Lužicí, ale hradní skála i okolní krajina byla osídlena již dávno před tím, o čemž svědčí á lezyslovanských střepů.
Johann von Guben, žitavský písař ze 14. století uvádí, že zakladatelem hradu byl Chvala z Lipé, který skálu objevil při lovu medvědů.
Jisté je, že Žitavsko patřilo od prvních desetiletí 13. století pánům ze Zittau a z Lipé ze šlechtického rodu Ronovců.
V letech 1311 - 1319 rozšířil hrad Jindřich z Lipé, který jej dostal od Jindřicha VII. jako říšské léno za zásluhy při volbě Jana Lucemburského za českého krále.
Roku 1319 dal Jan Lucemburský hrad s celým Žitavskem do zástavy slezskému vévodovi Jindřichu Javorskému, po jehož smrti v roce 1346 Žitavsko připadlo českému králi, kterým se stal Janův syn Karel IV.
Nový majitel začal s přestavbou tak, aby lépe odpovídal tehdejším představám o kráse a reprezentativnosti.


První stavbou byl v roce 1364 císařský palác. V roce 1369 založil Karel IV. na hradě klášter celestýnů, který podléhal řádovému klášteru v italské Sulmoně.
Klášter využil především císařský palác a přilehlé budovy ke kostelu, zatím co opevnění, úřední dům a obytná věž, zůstaly součástí královského hradu. Během patnácti let byl postaven nový klášterní kostel, který nese charakteristické znaky pražské chrámové stavební školy Petra Parléře. Po dokončení byl v roce 1384 vysvěcen k poctě Svatého Ducha, Panny Marie, sv. Václava a sv. Celestýna pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Při volbě nového českého krále roku 1420 se Žitava i další hornolužická města postavila za Zikmunda Lucemburského, čímž si znepřátelila husity. Ti ponikli do Lužice několik tažení a Žitavu i přilehlé okolí zpustošili, ale hrad s klášterem byly ušetřeny. Bezpečná poloha kláštera byla také již roku 1421 využita k uložení tří schránek s relikviemi odvezených před husity z pražské katedrály. Ještě v roce 1429 se pokusili husité na hrad zaútočit, ale nedobyli ho. V 15. století pak byla zahájena přestavba kláštera. Byly vybudovány i ochozy kolem kláštera. V roce 1555 zemřel poslední převor Christoph Uthmann a v klášteře zůstal jediný mnich. V následujícím roce klášter navštívil Petrus Canisius, aby zde zvážil zřízení jezuitského kláštera. Správu Oybinského majetku ale získala do zástavy Žitava a dlouhodobé spory nakonec vedly jezuity k tomu že v roce 1562 z Oybinu odešli. V roce 1574 Žitava hrad i s pozemky koupila, ale dalšího využití už se hrad nedočkal.
Za veliké bouře 24. března 1577 byl hrad zapálen bleskem a téměř celý areál byl požárem do základů zničen. K jeho obnovení už nedošlo a hrad začal chátrat. Ke zkáze přispělo v roce 1681 zřícení velké skály, která s sebou strhla celou hradní věž a zavalila nádvoří a část domů pod hradem. Další škody vznikly při těžbě kamene ve spodní části hradu. V 18. století byl hrad zarůstající ruinou a díky malířům Casparu Davidu Friedrichovi a Carlu Gustavu Carusovi, kteří svými díly vzbudili o hrad zájem dalších umělců i turistů byl v roce 1829 hrad opět zpřístupněn a v roce 1883 zde Alfred Moschkau vytvořil muzeum. Hrad ale nebyl příliš udržován a jen obtížně se dařilo zabránit dalšímu hroucení zdí. Až v roce 1990 byl stav hradu tak vážný, že hrozilo jeho uzavření. Byly tedy zahájeny rozsáhlé opravy, které trvaly několik let.

Dnes je hrad zpřístupněn a je to nádherný typ na výlet za histoií i do přírody...