čtvrtek 11. ledna 2018

Bezděz

5. 7. 2014
Hrad Bezděz nechal postavit král Přemysl Otakar II. v době mezi roky 1265 - 1278 a to ve velmi krátké době a nebyly zde postaveny žádné hospodářské budovy. Hrad byl postaven v raně gotickém stylu. Přemysl Otakar II se ze svého nádherného hradu neradoval dlouho, protože v roce 1278 padl na Moravském poli. Hrad se pak stal nedobrovolným vězením pro jeho sedmiletého syna Václava II. a jeho ženu Kunhutu. Oba na hrad tajně přesunul poručník Ota Braniborský. Královně se podařilo pomocí lsti z hradu brzy uprchnout. Malý Václav zůstal dále na hradě až do roku 1283, kdy byl věznitelem vrácen jako panovník vlasti. Ovšem nechal si za to vyplatit královské výkupné v podobě 15000 hřiven stříbra a několika hradů.
Václav II. usedl na trůn a kvůli zlým vzpomínkám na hrad a na věznění zastavil hrad Bezděz Hynkovi Berkovi z Dubé až do roku 1348. Právě v tento rok se rozhodl český král a římský císař Karel IV. vykoupit všechny zastavené královské statky.
Aby předešel dalšímu rozptylování majetku král Karel IV. rozhodl, že už nesmí být nikdy hrad Bezděz (ani další významné hrady), zastavovány.
Karel IV. si hrad velice oblíbil a mnohokráte zde pobýval. Také dal pokyn k založení velkého rybníka - dnes Máchovo jezero.
Královo ustanovení o nezastavitelnosti hradu však nebylo respektováno dlouho. Již v roce 1398, dvacet let po smrti Karla IV., dal jeho syn Václav IV. hrad do zástavy svému bratranci Prokopovi. To se nelíbilo bratru Václava - Zikmundovi. Ten lstí Prokopa vylákal, zajal ho, a po té se hradu násilně zmocnil. Ovšem dlouho se z něho neradoval. Na počátku husitských válek hrad zastavil Janovi z Michaloviců. Hrad se už nikdy nedostal zpět do majetku panovníka.
Přišla doba husitských válek ve kterých roku 1468 padl poslední z rodu Michaloviců. Bezděz se pak dostal do zástavního držení mnoha význačných osobností, mezi které patřili například Tovačovští z Cimburka nebo nejvyšší purkrabí Jan z Janovic, který se zasloužil a rozšíření rybníkářství v kraji.
Roku 1588 se rozhodl Rudolf II. zástavu zrušil a rozhodl se hrad natrvalo odprodat. Hrad odkoupil za 22000 grošů Jan z Vantemberka. Po jeho smrti hrad získal sňatkem s vdovou po Janovi, Václav Berka z Dubé a Lipé. Ten však o hrad přišel po prohrané bělohorské bitvě, protože byl nucen utéci společně s králem Friedrichem z Čech. Václav Berka byl v nepřítomnosti odsouzen k trestu smrti a byl mu zabaven všechen majetek. Po těchto těžkých časech byl hrad prakticky bez majitele
a poprvé dobyt. V jeho zdech se pak ukrývali poddaní z vesnic pod hradem, kteří se báli nájezdů žoldnéřů Maxmiliána Bavorského. Hrad je však neochránil. Najatí žoldnéři jej dobyli, vyplenili a vypálili.
Berkova zabavená panství pak získal v roce 1622 Albrecht z Valdštejna. Ten se rozhodl hrad přebudovat v pevnost, která měla jeho knížectví ochránit. ale než se stihly úpravy dokončit, povolal Albrecht na hrad augustiniány, aby zde vybudovali klášter.
Albrecht z Valdštejna se tedy rozhodl vybudovat z hradu klášter. Po bitvě u Desavy nechal v kapli založit oltář sv. Marka, u kterého se měla každou sobotu na počest vítězství, sloužit mše. Dále se pak v den sv. Marka měla na hrad vydat procesí. Kolem roku 1633 začal Valdštejn plánovat založení kláštera ke cti Panně Marii Monserratské. V roce 1634 byl však Albrecht zavražděn a hrad zkonfiskován.
V druhé polovině 17. století byl hrad přestavěn na klášter a v roce 1666 byla kaple zasvěcena Panně Marii a byla sem z Emauz převezena i třetí kopie Panny Monserratské.
V roce 1778 zpustošila hrad pruská armáda a klášter byl v roce 1785 zrušen. Vybavení bylo odvezeno do Emauz a soška panny Monserratské byla převezena do Doks, kde je uložena dodnes.
Pověsti o uloženém bohatství mnichů přilákalo na hrad hledače pokladů, kteří uspíšili chátrání hradu.
V 19. století byl hrad vrácen Valdštejnům, kteří začali hrad opravovat. V roce 1844 opravili střechy a byla zrestaurována věž, kde bylo uvnitř vybudováno točité schodiště. Další restaurátorské práce začaly v roce 1872 a pokračovaly v posledním desetiletí před I. světovou válkou. Mezi světovými válkami organizovali Valdštejnové opravy za podpory Památkového úřadu a v roce 1932 převzal hrad Klub českých turistů. Po 2. světové válce byl hrad nepřístupný kvůli vybudovanému tajnému letišti, které bylo v dohledu z hradu. V roce 1978 byly některé části hradu zpřístupněny, ale byla zazděná okna ve spodních místnostech a nebyla přístupná věž, protože letiště bylo obsazeno sovětskými vojsky. Nápisy ruských vojáků na zdech hradu dokazují, že k takovýmto památkám neměli žádný vztah. V současné době je zpřístupněna hradní věž, ze které je nádherný výhled na České Středohoří - horu Říp, Máchovo jezero, hrad Housku a při dobré viditelnosti na Jizerské hory - Ještěd i Krkonoše.
Výlet na tento hrad je příjemným zážitkem, ale i vyčerpávající hlavně kvůli náročné, strmé kamenné cestě ke hradu. Výhled z hradu i z věže všechnu tu námahu vyváží...Ve vesničce Bezděz je příjemná restaurace s domácí stravou a tam je možné načerpat sílu na další cesty...


































Článek s fotografiemi byl původně napsán na "blog.cz".
 Ovšem fotografie z něj se již nezobrazovaly a tak jsem celý článek opravit.
 Kvalita fotografií se tak o něco zhoršila.

Žádné komentáře:

Okomentovat

DĚKUJI ZA KOMENTÁŘE