středa 13. května 2015

Vodní hrad Lipý

11. 4. 2015
Máme další jarní slunečný den a tak jsme se vydali k další památce, tentokrát do České Lípy, navštívit méně známý vodní hrad Lipý.
Hrad Lipý byl založen rodem Ronovců koncem 13. století v údolí řeky Ploučnice. První písemná zmínka o hradu je z roku 1277. Osudy hradu jsou úzce spjaté s historií města, které pravděpodobně nechal vystavět nejslavnější z rodu Ronovců, Jindřich z Lipé. V roce 1319 prodává Jindřich z Lipé hrad i slibně rozvíjející se panství, svým příbuzným Berkům z Dubé,
kteří drží hrad až do doby husitských válek.
Roku 1426 byly hrad i město dobity vojskem Jana Roháče z Dubé. Lipá pak sloužila husitským vojskům jako nejsevernější tábor sloužící k výpadům do Lužice. Ke konci husitských válek hrad opanoval Zikmund Děčínský z Vartenberka. Následně však vypukl další konflikt, který vstoupil do dějin jako lužicko-vartenberská válka. Během ní byl roku 1444 hrad i s městem obsazen vojskem lužického Šestiměstí a po té předán Jindřichu Berkovi z Dubé. Později Jiří Jetřich Berka nechal v roce 1583 naproti hradu vystavět renesanční letohrádek nazvaný Červený dům.
Počátkem 16. století byl hrad přestavěn na zámek. V roce 1502 dochází k dělení majetku rodu Berků na čtyři díly a tak postupně získává část majetku rod Vartenberků a tak na hradě sídlí dva rody. Až v roce 1591 kupuje druhou část hradu Kunhuta Berková. Posledním z rodu Berků, který na hradě sídlil, byl Adam Berka, vnuk Kunhuty Berkové, který v roce 1607 umírá.
Krátce je pak vlastníkem hradu saský rod Salhausenů. Hrad je tomuto rodu v roce 1620 zabaven pro účast na stavovském povstání.
Po bitvě na Bílé hoře skupuje hrad jako konfiskát vojevůdce Albrecht z Vadštejna, který přesouvá správu panství na zámek v nedalekých Zahrádkách. Hrad přestává být sídlem šlechty a pomalu chátrá.
V roce 1820 vypukl ve městě obrovský požár, který se nevyhne ani hradu. Po té je chátrající hrad pronajímán a přestavěn na továrnu a rafinérii cukru.
Za německé okupace byla sice snaha hrad opravit a zpřístupnit, ale pro nedostatek peněz byly práce zastaveny.
V roce 1957 byla na příkaz Národního výboru budova zámku odstřelena. Po odstřelu zbyly pouze části původní klenby hradu.
V roce 1992 byl zahájen rozsáhlý archeologický průzkum, který přinesl překvapující poznatky o vzniku hradu i města dnešní České Lípy - dříve města Lipá. Současně probíhají i práce na úpravách a zpřístupnění celého areálu. Od června roku 2003 je hrad přístupný široké veřejnosti. Pro návštěvníky je připraven prohlídkový okruh po nádvoří hradu a zvláště zajímavá je prohlídka překvapivě zachovalých gotických sklepení ze 14. století, která jsou nádhernou ukázkou stavebního umění dřívějších mistrů. Dominantou hradu jsou hradby s renesančním oknem a dvě brantské věže. Na nádvoří byly při archeologickém výzkumu objeveny základy útočné věže, které patří spolu se základy středověkého srubu a pece k nejstarší vývojové části hradu.
Hrad Lipý je v historickém centru České Lípy a je součástí městské památkové zóny.


Česká Lípa - náměstí...Přicházíme k zadní části hradu, kde bývala druhá brána s padacím mostem. Před branou vidíme původní vodní příkop.Pohledem přes mříže brány jsou vidět základy původního středověkého srubu.


Zde vidíme části původní klenby a nad ní byl po celé ploše hradeb vystavěn zámek, ze kterého po odstřelu v roce 1957, nic nezbylo.

Pohled na letohrádek zvaný "Červený dům", který nechal v roce 1583 vystavět Jiří Jetřich Berka z Dubé. Ve spodní části bývaly stáje a horní část zdobená nádherným ochozem, byla využívána k pobytu pánů, k panským slavnostem a radovánkám. Tato krásná renesanční budova s nádhernou sgrafitovou výzdobou, byla později využívána jako pivovar a rafinérie cukru. Nyní je součástí městského muzea.

A teď zpátky ke hradu...Vodní příkop kolem hradu...teď je suchý, dříve byl zaplaven vodou z Ploučnice. Při regulaci řeky byla Ploučnice posunuta o desítky metrů dál a uprostřed je teď příjezdová cesta, vedoucí do města a pak dále směrem na Děčín nebo Českou Kamenici. Z této silnice je hrad vidět, ale většinou je míjen bez povšimnutí a to je opravdu škoda.


Vchod do hradu vede přes nádherný a zachovalý kamenný most...


Nádvoří hradu slouží jako scéna pod širým nebem pro různé kulturní akce.


Hradby s renesančním oknem a základy útočné věže objevené při archeologickém výzkumu.


Druhá brána pohledem z hradu.


Zde jsou zřejmě základy středověkého srubu. Je vidět také okraj základů útočné věže. Síla obvodových zdí útočné věže byla 5 m.
I tady měli Bílou paní...


Vstupujeme do sklepení. Na kraji je umístěné pískoviště " naleziště" pro děti, kde je průvodce seznámí s prací archeologů a mohou si vyzkoušet hledání a čištění nalezených předmětů - střípků.


Sklepní místnost které je nazývána " Andělská křídla ", sloužila za druhé světové války jako kryt pro německé vojáky. Byla objevena až při archelogickém výzkumu, vyklizena a vyčištěna. Místnost je překvapivě zachovalá a ani spáry mezi kameny nebylo nutné opravovat. Zde je vidět skutečné umění středověkých mistrů stavitelů. Vše je zachované v původním stavu. Sklepení bylo dříve pod úrovní hladiny Ploučnice, která tekla vedle hradu a při tom tak důmyslně provedené odvětrání a odvodnění , že nedocházelo k zaplavení.
Tato další sklepní místnost nazvaná " Čertovy rohy " sloužila jako "lednice". V zimě sem ukládali led, který tu vydržel přes celé léto. Uprostřed se podlaha svažuje tak, aby voda při letním odtávání ledu stékala doprostřed a mohla dále odtékat. Opět důmyslně postavené a ani já nechápu, jak mohla voda odtud mizet, když sklepení byla pod úrovní hladiny Ploučnice... Na obou stranách jsou vyvýšené okraje, přes které byla položená prkna, aby sloužící nemuseli chodit ve vodě. Zde se skladovalo pivo, víno a potraviny, které by se mohly brzy zkazit...


Tady prý vznikla hláška, že " pivo je nejlepší ze sedmého schodu..." Tady je sedmým schodem podlaha této sklepní místnosti, kde prý je stálá teplota.
I zde se skladovaly sudy s pivem a vínem na kamenných podstavcích.
A nyní pokračujeme do místností v jedné z budov, které asi sloužily donedávna jako byt...Dokladem toho je ústřední topení...Nábytek je tu ze zdejšího muzea. Pouze podle původních znaků nalezených při výzkumu na zdech, byla obnovena malba v jednotlivých místnostech.

Na stolku je maketa původního vzhledu hradu. Nákresy, které se dochovaly,jsou uloženy v muzeu.


Kachlová kamna byla z části postavena z původně nalezených kachlí, které byly nalezeny při archeologickém výzkumu. Kamna nejsou funkční. Byla sestavena hlavně pro ukázku jak vypadala, protože úplně všechny části nalezeny nebyly. Tím moje prohlídka hradu končí a tak obhlédneme ještě hrad zvenčí.Řeka Ploučnice, která kdysi dávno protékala vedle hradu.V parku u nádraží čekáme na vlak a kolem nás se procházejí tito nádherní holubi hřivnáči, kteří se zdržují a hnízdí pouze v parcích, zahradách a v lesích.
Výlet se nám vydařil, počasí bylo nádherné a tak se s pocitem příjemně stráveného dne, budeme vracet domů.

Žádné komentáře:

Okomentovat

DĚKUJI ZA KOMENTÁŘE