13. května 2015

Svojkov, Modlivý důl, rozhledna Stráž a lesní divadlo

3. 5. 2015
Na další túru jsme vyrazili tentokrát vlakem do Nového Boru. Tam na nás čekal syn Pavel a jeli jsme autem do Svojkova, kde je zřícenina hradu ze 14. století. Nejstarším vlastníkem byl pan Ješek, man  Berků z Dubé, později Jan z Chlumu. V letech 1444 -1445 se hradu zmocnil loupeživý rytíř Mikeš Pancíř ze Smojna, který se zmocnil i nedalekého skalního hradu ve Sloupu.. Po roce 1450 vlastnili hrad rytíři z Kačic, později ze Svojkova. O 200 let později koupil panství hrabě Josef Jan Maxmilián Kinský, který nechal hrad opravit v romantickém stylu. Bylo zde vybudováno dřevěné schodiště a výletní letohrádek. Obojí časem zaniklo. Od roku 1958 je zřícenina hradu chráněna jako kulturní památka České republiky.Hrad má dvě patra místností a výhled odtud mohl být nádherný. Právě na zbytky kamenného schodiště kdysi navazovalo schodiště dřevěné a ve výši druhého patra byla vystavěna dřevěná vyhlídková terasa. Kolem hradu jsou dnes vzrostlé stromy, které tu jistě dříve nebyly.
Prohlédli jsme si hrad a pokračujeme dál k Modlivému dolu.
Míjíme tento pramen. Je tu i konvička k napití, ale pramen je plný listí a k napití vůbec neláká...
I když název Modlivý důl zní, že bychom měli jít někam dolů, jdeme naopak nahoru do prudkého kopce mezi skalami.

Skalnatá rokle se dříve nazývala Smolný důl, protože zde uhlíři pálili dřevěné uhlí a ze smoly vařili kolomaz. Podle pověsti zde dobrovolně zemřeli rytíř rytíř Jaroslav ze Svojkova s dcerou sládka z Velenic, kteří se milovali, ale rytířovy rodiče jim jejich lásku nepřáli. Později zde byl umístěný svatý obrázek, aby zaplašil duchy na tomto místě. Později se tu začali zastavovat poutníci a byla tu pak vystavěna dřevěná kaple. Koncem 18. století byla kaplička zbourána a hraběnka Alžběta Kinská nechala vytesat do skalní stěny novou kapli. Časem se krajinou rozšířily zprávy o zázračně vyslyšených modlitbách a kaple se stala poutním místem. Počátkem 19. století biskupství v Litoměřicích nařídilo, aby byly z kaple odneseny sochy Ježíše a Panny Marie. K obnovení poutního místa došlo až při epidemii cholery v polovině 19. století, kdy sem směřovala prosebná procesí až z České Lípy. Postoj církve k tomuto místu se změnil koncem 19. století, kdy byla kaple zasvěcena Panně Marii Lourdské a její vnitřek byl upraven na lourdskou jeskyni. I potom sem směřovala procesí ze širokého okolí. Nyní se zde každoročně slouží mše na 1. máje.

Ještě na levou stranu od  kaple je do skály vytesáno místo s křížem. A do strmého svahu se vydáváme na další cestu směrem k Dědovým kamenům a ke Skřivánku.

Výstup je opravdu náročný...


Krásnou lesní cestou a  opět do kopce pokračujeme ke Skřivánku.
Skřivánek
Odtud je zajímavý výhled ...

Skřivánek - čedičová skála svými vytvarovanými sloupci připomíná Varhany u Kamenického Šenova...

Pokračujeme dál a cestou míjíme tento krásný výhled.
Nyní nás čeká sestup k rozhledně Stráž.
Rozhledna Stráž.
Pohled z Rozhledny na obec Sloup v Čechách
Skalní hrad Sloup
Pohled na Lužické hory a vyčnívající horu Klíč.
Tento skalní masív s vyhlídkou jsme minuli. Třeba se k němu vydáme někdy příště...
Lesní divadlo Sloup v Čechách
Vracíme se do Svojkova a cestou míjíme toto do skály vytesané podloubí...

Střelnice

Ještě pohled na skály před Svojkovem a vracíme se domů. Je tu opravdu krásně.


Žádné komentáře:

Okomentovat